⭕️ ندوه بعنوان المرأه من متحدي الاعاقه في أعيننا بالتعاون مع جمعيه اصحاب الإراده